11.12.2012 – Ενημέρωση για επαναληπτική διαδικασία Διαγωνισμού Δημοπράτησης έργου

Ενημέρωση για επαναληπτική διαδικασία Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :

«Αποκατάσταση παλαιού γυμνασίου Βεύης»
Προυπολογισμού 1.343.697,47 €

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία του Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δημοπράτησης του παραπάνω έργου του θέματος, είναι στις 18/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 277/05-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι Οικονομικές Προσφορές για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό Δημοπράτησης θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες: Κατσάκη Ελένη (τηλ.2385351242, Fax:2385351257)

Για αναλυτική προβολή του εγγράφου-ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα