13.02.2013 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση κτιρίου του ΝΠΔΔ (πρώην παιδικός σταθμός) στην Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου, το οποίο αποτελείται από Ισόγειο εμβαδού 136 τ.μ. σε οικόπεδο 570 τ.μ. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΝΠΔΔ (πρώην Δημοτικό Σχολείο Σ.Σ.Ιωαννίδη), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, τη Δευτέρα 24-02 – 2014 και ώρα 11:00μ.μ.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσόν των εξήντα (60,00) ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενη για δέκα έτη, δηλ. 720,00€.
Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 18/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του ΝΠΔΔ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00 (Διεύθυνση Σ.Σ.Ιωαννίδη, 53100 Φλώρινα) Τηλέφωνο 2385023302,2385045595 FAX 2385023302).

O Πρόεδρος Δ.Σ.
Κρομμύδας Σπυρίδων

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα