16.11.11-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
Αναλυτικά, τη μίσθωση είκοσι δύο (22) εκχιονιστικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα δύο (2) πολυεργατών με λεπίδα αποχιονισμού μετά των χειριστών και είκοσι (20) τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού μετά των χειριστών, για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας κατά τη χειμερινή περίοδο 2011 – 2012.
Η δαπάνη της εργασίας – μίσθωσης έχει προϋπολογισθεί σε 60.000,00 ΕΥΡΩ εκ των οποίων τα 48.788,00 ΕΥΡΩ είναι για την εργασία και 11.221,24 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α. 23%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2011 βαρύνοντας συγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης (Κ.Α. 30-6262.028) με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης, την 23 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.(λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Φλώρινας – Μεγάλου Αλεξάνδρου 97.
Ως έδρες επιφυλακής των μηχανημάτων ορίζονται:

Ως έδρες επιφυλακής των μηχανημάτων ορίζονται:

Αποχιονισμός Περιοχής / Χωριού επιφυλακής
Είδος οχήματος
Αριθμός μηχανημάτων
Σκοπιά Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Κρατερό Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Ακρίτας Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Φλάμπουρο – Αγ.Βαρθολομαίος – Λεπτοκαριά Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Αμμοχώρι Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Δροσοπηγή –
7. Άνω Υδρούσα
 Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Κάτω Υδρούσα – Τροπαιούχος Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Πολυπόταμος Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Τριανταφυλλιά Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Ατραπός Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Πέρασμα – Κολχική Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Σκοπός – Αχλάδα Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Παλαίστρα – Τριπόταμος Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Μελίτη Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Βεύη Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Ιτέα Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Παππαγιάννη Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Σιταριά Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Νεοχωράκι Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
Λόφοι Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού 1
 Επεκτάσεις Φλώρινας Πολυεργάτης με λεπίδα αποχιονισμού 1
 Οικισμοί :Σ.Ιωαννίδη – 5ες Εργ. κατοικίες – Εργ. Κατ.Άγιου Μηνά Πολυεργάτης με λεπίδα αποχιονισμού 1

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε μερικές από τις προαναφερόμενες περιοχές. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται αναλόγως βάση του επιμέρους προϋπολογισμού της υπηρεσίας για τις περιοχές.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για την ανωτέρω εργασία, δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 3 μήνες και η συνολική εργασία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών από 1 Δεκεμβρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2012.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας και στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φλώρινας.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δήμου Φλώρινας, 1ος όροφος, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2385351019, αρμόδιος κ. Στεφανόπουλος Δανιήλ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα