16.12.2021 – Πρόσληψη ενός ατόμου για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021)

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας : 531 00 – Φλώρινα
Τηλ. : 2385351027-024
e-mail : employee@cityoflorina.gr

 

Φλώρινα, 14/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 27322

Πρόσληψη ενός ατόμου για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021

Ο Δήμος Φλώρινας
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ – (ΕΚΤ)» στο Δήμο Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα του Ν. Φλώρινας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) όπως αναφέρεται στη συνημμένη περίληψη.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα