18.04.2013 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
– Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του ακινήτου ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ Τ.Κ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του του ακινήτου
« ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ Τ.Κ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ»
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/5/2013, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας 4ες Εργατικές Κατοικίες Αγ. Μηνά. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο τριάντα έξι (36,00) ευρώ, καθώς και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για αυτούς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 4ες Εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά Τηλέφωνο 23850 44-479 FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα