22.07.2020 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύη, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτικού, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των κυλικείων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Φλώρινας. Τιμή εκκίνησης: 50,00€ μηνιαίως για τα δύο, και ως διάρκεια εκμίσθωσης το διάστημα των 2 ετών. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Σ.Σ Ιωαννίδη). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 10 (δέκα) ημερών, από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 31/07/2020.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (Αρ. Πρωτ. 1274/21-7-2020) βρίσκονται στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κ. Μακρυγιάννη Αναστασία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα