ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 430/2020 – Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔ/ΣΕΩΝ ΚΑΙΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση :ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ/ΔΟ ΤΑΓΑΡΗ
Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Πληροφ: ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλ.: 2385029646
FAX: 2385029647
 

Φλώρινα 28 Aπριλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.6486

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 430/2020

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας.

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ’ όψη :

  • Κανονισμός (ΕΟΚ ευρατομ) αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971.
  • Άρθρο 30N. 4497/2017

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.

  • Το γεγονός ότι αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάςσυμπίπτει με την ημέρα διενέργειας της λαϊκήςαγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράςΤ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας λόγω της αργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς , από την ημέρα Παρασκευή στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 30-04-2020 μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.

– Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ –

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα