01.04.11-Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Φλώρινα, 30 Μαρτίου 2011
  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Ημερομηνία διεξαγωγής :Σάββατο, 02 Απριλίου 2011
 Χώρος διεξαγωγής :Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (οδός Γυμναστηρίου)
 Ώρα έναρξης :19:00
 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας – ΑΔΣ 97/2011) στις 02 Απριλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 7.00΄μ.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγχώνευση Σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας» Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας. Ο λόγος του κατεπείγοντα χαρακτήρα συνίσταται στην επικείμενη ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας κας Α. Διαμαντοπούλου σχετικά με τις Συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων και τις αλλαγές τους. Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης της Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δρ. Ζαχαρούλα(Ζέτα) Ρίζου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα