03.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 04 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00΄π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φλώρινα, 03 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρόσκ.: -35- Αρ. Πρωτ.: -455-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 04 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00΄π.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (γ΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση κατεπείγουσας συνεδρίασης στις 03 Αυγούστου 2016 λόγω μη υπάρξεως απαρτίας) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

  • «Παραχώρηση στον Ορειβατικό – Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο ¨Άρης Ατραπού¨ του προαύλιου χώρου και μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις 5 και 6 Αυγούστου 2016».

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα