06.06.11-Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Φλώρινα, 06 Iουνίου 2011
  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Ημερομηνία διεξαγωγής :Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011
 Χώρος διεξαγωγής :Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
 Ώρα έναρξης :15:00
 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 08 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄μ.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνδιοργάνωση με την Μαρτυρική Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής των εκδηλώσεων DrosoPigiRace 2011».
Ο λόγος του κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 11 έως και 14 Ιουνίου 2011 στην Δροσοπηγή και δεν υπάρχει χρόνος για να μετατεθεί το θέμα σε άλλη συνεδρίαση.. Για αναλυτική
προβολή της πρόσκλησης της Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δρ. Ζαχαρούλα(Ζέτα) Ρίζου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα