07.06.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 11 Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα