14.06.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -25-
Αρ. Πρωτ.: -12675/177-

Φλώρινα, 14/06/2019
  
  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο

Δήμαρχο Φλώρινας

2. Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

3. Σωτήριο Τσορμπάρη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

4. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

5. Θεόδωρο Δημόπουλο

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

6. Νικόλαο Δούμτση

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

7. Γεώργιο Απιδόπουλο

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

8. Χρήστο Μπαρδάκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

9. Μιχαήλ Καρακόλη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

10. Νικόλαο Ευαγγέλου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

11. Αντώνιο Σίπκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

12. Νικόλαο Αλεξιάδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

13. Δημήτριο Λουκά

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

14. Αριστείδη Αριστείδου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

15. Σπυρίδωνα Κρομμύδα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

16. Αντώνιο Ζαέκη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

17. Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

18. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

19. Θεόδωρο Ουλιάρη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

20. Ελεούσα Λεζπουρίδου-Τριανταφυλλίδου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

21. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

22. Κωνσταντίνο Ρόζα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

23. Αλέξανδρο Ακριτίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

24. Νικόλαο Καρυπίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

25. Σταύρο Παπασωτηρίου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

26. Θεόφιλο Σεχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

27. Χρήστο Κασκαμανίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

28. Μιχαήλ Τσιώκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

29. Στέφανο Μαυρουδή

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

30. Παναγιώτα Φιλιππίδου – Παλτατζή

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

31. Ευάγγελο Γκέκτση

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

32. Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

33. Θεόδωρο Τορλαχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας


 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

«Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2.

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας¨ με Ανάδοχο τον Μούτσιο Σταύρο του Ιωάννη, προϋπολογισμού 38.550,00 €, έκπτωσης 47,00%, συμβατικής δαπάνης 20.431,50 € και τελικής δαπάνης 18.314,87 € μαζί με το Φ.Π.Α.»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3.

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 106/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς ¨Νέοι Ορίζοντες¨»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4.

«Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταριάς ¨Νέοι Ορίζοντες¨ του 9ου Παμμακεδονικού Ανταμώματος, στην Τ.Κ. Σιταριάς, στις 28 & 29 Ιουνίου 2019»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5.

«Δέσμευση πιστώσεων για τη μετακίνηση των αιρετών στον Δήμο Levashovo της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσική Ομοσπονδία)»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2) Βουλευτή ΝΔ, κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη
4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5) Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9) Προϊσταμένους και αναπληρωτές Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10) Εισηγητή θέματος ημερήσιας διάταξης
11) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα