14.07.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση “δια περιφοράς” στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14:00΄ – 15:00΄

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -14-
 

Φλώρινα, 14/07/2020
Αρ. Πρωτ.: -13145/132-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ “δια περιφοράς” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14:00΄ – 15:00΄, για την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

  1. «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος». Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος έγκειται στην άμεση ανάγκη του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, να εκφράσει και να κοινοποιήσει έγκαιρα την άποψή του για ένα τόσο βαρυσήμαντο, επίκαιρο και παγκοσμίου ενδιαφέροντος και προβληματισμού θέμα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα