16.02.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Φλώρινα, 15/02/2017
Αρ. Πρόσκ.: -8-, Αρ. Πρωτ.: 2853-/69-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00΄ μμ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Φλώρινας»
Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος έγκειται στις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα