16.05.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00΄ μ.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -18-
Αρ. Πρωτ.: -8913/201-
Φλώρινα, 16/05/2018

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

  1. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Πρόσκληση Ι “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού”.

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται στην ληκτική ημερομηνία της 18ης Μαΐου 2018 υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠρόσκλησηΙ “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέτρος Σερίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα