17.07.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης -κεκλεισμένων των θυρών – στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκ.: -15-

 

Φλώρινα, 17/07/2020
Αρ. Πρωτ.: -13449/134-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 66/2020), στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης -κεκλεισμένων των θυρών -(αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιος ΥΠΕΣ), με θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μετά το πέρας της τακτικής συνεδρίασης και ώρα 19:00΄ θα ακολουθήσει ενημέρωση / διαβούλευση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κο Κασαπίδη, καθώς και με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον προγραμματισμό για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καθώς και για το νέο ΕΠΑ (Πρώην Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 2021 – 2027.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα