20.04.2013 – Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 09 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των θεμάτων της Τακτικής
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα