22.01.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00΄ π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -4-
Αρ. Πρωτ.: -1438/27 –
Φλώρινα, 22/01/2018

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00΄ π.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

  • «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Γρηγόριου Χατζηλάμπου, οδοντίατρου, καλλιτέχνη και πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας».Εισηγητής κος Πέτρος Σερίδης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται στην αναγκαιότητα έκδοσης ψηφίσματος προ της εξοδίου Ακολουθίας του θανόντα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πέτρος Σερίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα