22.04.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -17-
Αρ. Πρωτ.: -8384/125-
Φλώρινα, 22/04/2019

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης έγκειται για το μεν πρώτο θέμα στην ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας καθώς επίσης λόγω των προγραμμάτων ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες με καταληκτική ημερομηνία την 25η/04/2019, για το δεύτερο θέμα λόγω του ότι πρέπει να ενταλματοποιηθούν δαπάνες οι οποίες αφορούν κυρίως μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου, για το τρίτο στο γεγονός πως η παραχώρηση αφορά την 29η Απριλίου 2019 και επείγει η λήψη απόφασης προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες γι αυτό το θέμα, για το τέταρτο θέμα στο γεγονός πως επείγει η κατανομή της επιχορήγησης στις σχολικές μονάδες προκειμένου να καλύψουν άμεσες λειτουργικές δαπάνες τους, για το πέμπτο λόγω επικείμενων υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., για το έκτο θέμα λόγω της φύσης του θέματος και προς εξυπηρέτηση των πολιτών και τέλος για το έβδομο θέμα λόγω του ότι ορισμένοι Κ.Α. που περιλαμβάνονται στην αναμόρφωση πρέπει να εκτελεστούν άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα