22.08.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -32-
Αρ. Πρωτ.: -15993/340-
Φλώρινα, 22/08/2018

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00΄, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης έγκειται, στο ότι ματαιώθηκε η τακτική συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 2018 και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Αυγούστου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πέτρος Σερίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα