23.05.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ – 14:00΄

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -9-
 

Φλώρινα, 22/05/2020

Αρ. Πρωτ.: -7985/95-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ “δια περιφοράς” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ – 14:00΄, για την συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα