27.06.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φλώρινα, 27 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρόσκ.: -29- Αρ. Πρωτ.: -338-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Περάσματος “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” στο πλαίσιο εορτασμού των Αγίων Αναργύρων»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος έγκειται στο ότι οι εκδηλώσεις είναι στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2016 στην Τοπική Κοινότητα Περάσματος, στο πλαίσιο εορτασμού των Αγίων Αναργύρων, και δεν μεσολαβεί ο απαιτούμενος από τον νόμο χρόνος για τακτική συνεδρίαση έως τότε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα