30.03.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φλώρινα, 30 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρόσκ.: -14-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00΄ πμ., σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

  1. «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Βικτωρίας Στύλου, μητέρας του πρώην Δημάρχου Φλώρινας, κ. Δημητρίου Στύλου» Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται στην αναγκαιότητα έκδοση ψηφίσματος προ της εξόδιου Ακολουθίας της θανούσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα