30.03.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε ημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -5-
Αρ. Πρωτ.: -5588/74-
Φλώρινα, 30/03/2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ “δια περιφοράς” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς”, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ υπ΄αριθμ. 18318/13-3-2020 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα