Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -2-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας», Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 2. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ¨», Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 3. «Παρουσίαση και έγκριση Απολογισμού των εθελοντικών δράσεων του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2023», Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας.
 4. «Έγκριση ενδεικτικού προγραμματισμού εθελοντικών δράσεων από το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2024», Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας.
 5. «Νομιμοποίηση των κινήσεων του Λογαριασμού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 6. «Νομιμοποίηση των κινήσεων του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Φλώρινας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 7. «Νομιμοποίηση των κινήσεων του Λογαριασμού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 8. «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών προγράμματος δημόσιων επενδύσεων», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 9. «Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων – Ορισμός εκπροσώπου», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 10. «Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια – Ορισμός εκπροσώπου», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 11. «Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). – Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 12. «Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στο Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία – ΚΕΠ Υγείας», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 13. «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας περιοχές: ¨Οδός Αϊνστάιν – Παστέρ & Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 3/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 14. «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας στις οδούς: ¨Καλλέργη, Παπασταύρου Τσάμη, Νικολούδη και Ταγματάρχου Ναού¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 4/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)., Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 15. «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την αποτροπή παράνομης στάσης και στάθμευσης σε οδούς και διασταυρώσεις της πόλης της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 5/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 16. «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης αποκλειστικής χρήσης από ξενοδοχειακή μονάδα στην οδό Παύλου Μελά» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 6/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας
 17. «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης ασθενοφόρου στην οδό Ταγματάρχου Σωτηρίου» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 7/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 18. «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ρ.Α. του Χ. και στην κα Ρ.Ε. του Β» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 8/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)., Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 19. «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ι.Ε. του Χ. και στην κα Ι.Σ. του Β.» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 9/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)., Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 20. «Παραλλαγή δικτύου στην Δημοτική Κοινότητα Ατραπού» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 20/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 21. «Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Σ.Σ. Ιωαννίδη» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 21/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 22. «Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Δροσοπηγής» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 22/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα