12.10.2018 – Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 51 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -20039/311-
Φλώρινα, 12 Οκτωβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf0

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα