14.02.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 2371/4 –
Φλώρινα, 09 Φεβρουαρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1. Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
2. Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
3. Κοπή δέντρων εντός του δημοτικού κοιμητηρίου Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα