15.04.2019 – Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -6-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 7490/13 –
Φλώρινα, 12 Απριλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Θέμα 1ο. : Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας.
  • Θέμα 2ο. : Υποβιβασμός στάθμης γωνίας πεζοδρομίου στη διασταύρωση των οδών Σωκράτους και Πρεσπών Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα