18.12.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 14 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 154 –
Φλώρινα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 22α του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΔ 56.10 ΟΥΖΕΡΙ» του κου Μοκίκα Παντελή.
2) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κου Μουρατίδη Κωνσταντίνου.
3) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κου Αναγνωστόπουλου Χρήστου.
4) Σύμφωνη ή μη γνώμη σχετικά με την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα