24.04.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 23 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -8635/99-
Φλώρινα, 24 Απριλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ: : «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε λήψη αντιγράφων δικογραφίας προκαταρκτικής εξετάσεως, μελέτη φακέλου & σύνταξη Σημειώματος παροχής εξηγήσεων (ανωμοτί κατάθεση), ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Φλώρινας, για τους 1) Μ.Σ του Χ. 2) Π.Α. του Ι. 3) Γ.Μ. του Μ. 4) Μ.Π. του Σ. 5) Γ.Μ. του Α. 6) Α.Κ. του Χ. 7) Α.Ε. του Π 8) Ν.Μ. του Ι. 9) Π.Ε. του Η. 10) Π.Π. του Γ. 11) Ε.Χ. του Σ. και 12) Β.Τ. του Α. δυνάμει της υπ’ αριθ. 119/2019 παραγγελίας της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας»

2ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε λήψη αντιγράφων δικογραφίας προκαταρκτικής εξετάσεως, μελέτη φακέλου & σύνταξη Σημειώματος παροχής εξηγήσεων (ανωμοτί κατάθεση), ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Φλώρινας, για τον Α.Κ. του Χ. δυνάμει της υπ’ αριθ. 188/2019 παραγγελίας της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας» .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα