25.05.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 27 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -9575/173-
Φλώρινα,25 Μαΐου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού/Κατακύρωση διαγωνισμού και επιλογή αναδόχου για τη «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης κοινοτικού δάσους Αγίου Βαρθολομαίου Δήμου Φλώρινας (δεκαετούς ισχύος)».

2ο.ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού/Κατακύρωση διαγωνισμού και επιλογή αναδόχου για τη «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Μελίτης «Όσοβο» Δήμου Φλώρινας (δεκαετούς ισχύος)».
3ο.ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «προμήθεια υγρών καύσιμων και λιπαντικών για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του Δήμου Φλώρινας & της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου».

4ο.ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών για συγκρότηση Eπιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.221 παρ.11α του Ν.4412/ΦΕΚ 147.

5ο. ΘΕΜΑ : Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει: α) επί του ορισμού τιμής για τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα με εξώδικο συμβιβασμό, για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης Ν11 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1/2017 Διορθωτική της υπ’ αριθμ. 1/1992 πράξης εφαρμογής της γειτονιάς «Τσιφλίκι» Δήμου Φλώρινας και
β) επί του ορισμού τιμής για την αποζημίωση με εξώδικο συμβιβασμό και τον συμψηφισμό της αποζημίωσης με την εισφορά σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 010610 όπως προκύπτει από την αρ.1/2017 Διορθωτική της υπ’ αριθμ. 1/1992 πράξης εφαρμογής της γειτονιάς «Τσιφλίκι» Δήμου Φλώρινας.

6ο. ΘΕΜΑ : Σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018.

7ο. ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018.

8ο. ΘΕΜΑ : Έγκριση και δέσμευση – ψήφιση πιστώσεων Δήμου Φλώρινας προϋπολογισμού 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα