27.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 27 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 81-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 23690/514 –
Φλώρινα, 27 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

  1. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της με αριθμ. 377/2017 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην καταληκτική ημερομηνία άσκησης της έφεσης η οποία πρέπει να γίνει έως την 30/11/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα