04.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική συνεδρίαση στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -4-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -18511/4-
Φλώρινα 28 Σεπτεμβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.

  1.  «Γνωμοδότηση/Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Φλώρινας 2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα