10.07.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 12 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -12645/3 –
Φλώρινα 09 Ιουλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 12 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1) «1η τροποποίηση του καθορισμού κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ. Μόδη (δυτικό τμήμα-κανόνια) προς παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους που δεν έχουν καθορισθεί ακόμη από το Δημοτικό Συμβούλιο και λόγω της θερινής περιόδου προκειμένου να μην θιγούν οικονομικά οι καταστηματάρχες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα