16.04.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -6926/1 –

Φλώρινα 16 Απριλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

  1. «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα