18.03.2019 – Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -5396/2-
Φλώρινα 18/03/2019

Προς:Ως πίνακα αποδεκτών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 29 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1) «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα