Δημόσια διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι η δημόσια διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας όλων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, ώρα 15:00.
Η παράταση της διάρκειας της γίνεται λαμβάνοντας υπόψη αναφορές Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και πολιτών περί αδυναμίας σύνταξης γνωμοδοτικής απόφασης εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού του για την οργάνωση, τη διαχείριση και την ορθή λειτουργία των κοιμητηρίων της διοικητικής του περιφέρειας, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, ομάδες πολιτών ή μεμονωμένων ατόμων, να καταθέσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον νέο «Κανονισμό λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας».

Όλες οι προτάσεις των πολιτών θα εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας και όσες από αυτές κριθούν υλοποιήσιμες, θα ενσωματωθούν στο υπάρχον σχέδιο πριν την προώθηση του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας, δεν ισχύει μέχρι την ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Οι τυχόν προτάσεις, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

  • polprote@cityoflorina.gr, texniko@cityoflorina.gr

από τη Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.

Για την έγγραφη κατάθεση των προτάσεων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 1ος όροφος, Φλώρινα, TK 53100).

Για πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας (Υπεύθυνος: Δανιήλ Στεφανόπουλος, τηλ.: 2385044917).

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  
Αντικείμενο της Διαβούλευσης: Δημόσια διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας
Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 05 Μαρτίου 2018
Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 19 Μαρτίου 2018, 15:00
Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης: Δείτε το συνημμένο αρχείο (pdf) arrow1
  
 Αποστολή παρατηρήσεων, διορθώσεων ή προτάσεων
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας)
  
 e-mail:polprote@cityoflorina.gr, texniko@cityoflorina.gr
Εγγράφως ή ταχυδρομικά: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 1ος όροφος, Φλώρινα, TK 53100(γραφείο πρωτοκόλλου)
Μέσω fax: 2385044915
  
Υποβολή ερωτήσεων
(τηλεφωνικά) 
  
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας:  2385044917
consultation-2

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα