Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 04 του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -27-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 04 του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Φλώρινας από υπάλληλο που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Μορφωτικού Συλλόγου Αρμενοχωριτών, προκειμένου να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις για την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Ναούμ, στις 15 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΑΣ» Αχλάδας, προκειμένου να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 12 & 13 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.), στις 26 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, της Αντιδημάρχου Φλώρινας Σοφίας Φουδούλη, εκτός έδρας».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας (δίπλα από το γραφείο του Προέδρου) του Κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Υδρούσας».
(Εισηγητής ο κος Αλεξίου Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο(2) αιθουσών του Κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Σκοπιάς».
(Εισηγητής ο κος Αλεξίου Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Κεσίδου Αφροδίτη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Κατανομή Β’ δόσης 2024 ποσού 158.280,00€ (καθαρό 158.042,58€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα