Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 16 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 97), στις 16 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση χώρου συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας περιοχές: ¨Οδός Αϊνστάιν – Παστέρ & Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 59/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας στις οδούς: ¨Καλλέργη, Παπασταύρου Τσάμη, Νικολούδη και Ταγματάρχου Ναούμ¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 60/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την αποτροπή παράνομης στάσης και στάθμευσης σε οδούς και διασταυρώσεις της πόλης της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 61/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης αποκλειστικής χρήσης από ξενοδοχειακή μονάδα στην οδό Παύλου Μελά (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 62/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης ασθενοφόρου στην οδό Ταγματάρχου Σωτηρίου (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 63/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ρ.Α. του Χ. και στην κα Ρ.Ε. του Β. (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 64/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ι.Ε. του Χ. και στην κα Ι.Σ. του Β. (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 65/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Ρόζα, τέως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχή “Διοικητικής Βοήθειας” των κατοίκων του Δήμου Φλώρινας»
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κου Αλέξιου Νεδέλκου σχετικά με την αποζημίωση του κου Μ.Α του Β.».
(Εισηγητής ο Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50 τ.μ. υπ’ αριθ. 349 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1982-1983 της Κοινότητας Μεσοκάμπου, για ανόρυξη γεώτρησης διοξειδίου του άνθρακα».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών για Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης για τους Διαγωνισμούς έτους 2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

15ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

16ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπόλογου για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και του τέλος χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

17ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπόλογου για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

18ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Φλώρινας με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.» για την «Ενίσχυση του μηχανισμού εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Φλώρινας και σύμμεικτων απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Κάτω Κλεινών και Περάσματος».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

19ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από αιρετά πρόσωπα και υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

20ο ΘΕΜΑ: «Παραλλαγή δικτύου στην Δημοτική Κοινότητα Ατραπού».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

21ο ΘΕΜΑ: «Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Σ.Σ. Ιωαννίδη».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

22ο ΘΕΜΑ: «Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Δροσοπηγής».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

23ο ΘΕΜΑ: «Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φλώρινας» με Ανάδοχο τον Γεώργιο Κίλα του Νικολάου, προϋπολογισμού και συμβατικής και τελικής δαπάνης 24.800,00 €μαζί με το Φ.Π.Α.».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

24ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιϊας»
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

25ο ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6906, ΚΗΗ 6915, ΚΤΥ 2088 & ΚΤΥ 2098, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.750,00 € ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 20.04.2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα