01.06.2020 – 2η Π.Ε.Ε. – Βεβαίωση ταχογράφων αναλογικών και ψηφιακών

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Αρ. Πρωτ.: 8754
 

Φλώρινα, 29/05/2020

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
” Βεβαίωση ταχογράφων αναλογικών και ψηφιακών”

Σχετ.: Η υπ. αριθμ. 4010/4-03-2020 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία λήξης προσφορών την 13/03/2020, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι άκυρες οι σχετικές οικονομικές προσφορές.

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Βεβαίωση ταχογράφων αναλογικών και ψηφιακών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 05/06/2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O Aντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα