02.05.2017 – Π.Ε.Ε. – Υπηρεσίες οριστικής τακτοποίησης αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν. 4178/2013

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN
Φλώρινα, 02 – 05 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 8149

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4178/2013» σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 4859 / 15 – 03 – 2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. Αφορά στην υπαγωγή στις διατάξεις του Ν 4178/2013 και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών εντός γηπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Φλώρινας (Ο.Τ.Α.), που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου, της Δ.Ε. Περάσματος, του Δήμου Φλώρινας, με αριθμό τεμαχίου 858 (Διανομής έτους 1933).
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12 / 05 / 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 50,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα