03.04.2017 – Π.Ε.Ε. – Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να προβεί στην σύνταξη νομικής γνωμοδότησης για λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 03-04-2017
Αρ. Πρωτ.: 6279

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στον ορισμό Δικηγόρου προκειμένου να προβεί στην σύνταξη νομικής γνωμοδότησης για λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη στην υπόθεση – αίτηση αποζημίωσης του κ. Τσούλου Κωνσταντίνου λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών στο Ι.Χ. αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του και σας καλεί να καταθέσετε την σχετική προσφορά σας.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 07-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (pdf) arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα