04.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους καθώς και επισκευή βλαβών στα μηχανήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 124538, ΜΕ 103022, ΜΕ 97224, ΜΕ 52552

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 4 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 10090

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξαρτημάτων –λόγω φθοράς τους– στα μηχανήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 124538 μάρκας MATHIEUL AZURA, ΜΕ 103022 μάρκας JCB, ΜΕ 97224 μάρκας RAVO, ΜΕ 52552 μάρκας KOMATSU και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή διαπιστωθέντων βλαβών στα μηχανήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 97224 μάρκας RAVO και ΜΕ 52552 μάρκας KOMATSU και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 930,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δημόπουλος Θεόδωρος

για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα