04.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Πλαϊνοί εσωτερικοί υδραυλικοί κύλινδροι-έμβολα ανύψωσης πρέσας συμπίεσης απορριμμάτων

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 30 Αυγούστου 2018
Αρ. Πρωτ.: 16393

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορώνγια την προμήθεια εξαρτημάτων και την παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση δύο πλαϊνών εσωτερικών υδραυλικών κυλίνδρων-εμβόλων που χρησιμεύουν στην ανύψωση της πρέσας που συμπιέζει τα απορρίμματα του απορριμματοφόρου οχήματος ΚΖΜ 4957 μάρκας IVECO και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα