04.10.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ελαιολεκάνης (Κάρτερ) για το ΜΕ 102997

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα,1/10/2018
Αρ. Πρωτ.:18615

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή προμήθειας στο ΜΕ 102997 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.488,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατακύρωση της εν λόγω προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα Ελένη Ταταρίδου).

Ο αντιδήμαρχος

ΔΟΥΜΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα