06.11.2018 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 7889

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα 29/10/2018
Αρ. Πρωτ.:21671

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Κοιν :
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7889 και μάρκας NISSAN (PICK AP) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 07/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 460,61€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση τις εν λόγω προσφοράς θα γίνει με απόφαση τις Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-44781 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

Ο αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα