06.11.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 06 / 11 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 22392

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 6.448,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 και στα γραφεία της οδού Καπετάν Κώττα 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα