06.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Yποστήριξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αναβάθμισης και επέκτασης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου)

logo dimosΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φλώρινα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.:22993

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αναβάθμισης και επέκτασης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου,και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Πληροφορίες δίνονται από τοτμήμα προγραμματισμού οργάνωσης και ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385351240 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Σπυρίδων Τζέτζης).

O/HΠροϊστάμενος/ηΔ/σης
α/α

Σπυρίδων Τζέτζης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα