07.02.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ανταλακτικών μηχανημάτων και εργαλείων χειρός

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 06 – 02 – 2019
Αρ. Πρωτ.: 2489

Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια ανταλακτικών μηχανημάτων και εργαλείων χειρός. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 08/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 4.997,82 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα