07.06.2017 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 07 – 06 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 10665
Ταχ. Δ/νση: Οικ. Αγίου Αθανασίου – Μελίτη
Ταχ. Κώδικας: 53100
Πληροφορίες: Σ. Κουγιουμτζόγλου
Τηλέφωνο: 2385351245
Φαξ: 2385351222
Email: techdiflo@gmail.com

 

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9023 / 12 – 05 – 2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ006177565 και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ006280127 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 14 / 06 / 2017, ημέρα Τεταρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.441,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Για λήψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα